Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Zarządzenie nr 7/23

W sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia i wejścia w życie Regulaminu Wynagradzania pracowników Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku
Nr zarządzenia 7/23
Z dnia 2023-07-14

Dokumenty do pobrania

Powrót na początek strony