Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Zamówienia publiczne

Ograniczony kontakt w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Szanowni Państwo,

z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) i zaleceniami służb sanitarnych, zwracamy się do Państwa z prośbą  o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich i osobistego udziału przy załatwianiu spraw w siedzibie Centrum Usług Informatycznych.

Zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem elektronicznych narzędzi, tj. poczty elektronicznej – cui@cui.bialystok.pl, Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePuAP), ewentualnie poczty tradycyjnej.

Informacje związane z otwarciem ofert w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, będą publikowane niezwłocznie na stronie Zamawiającego.

Wyszukaj zamówienia korzystając z poniższych filtrów:

Data publikacji:
(format daty YYYY-MM-DD)
Termin składania ofert:
(format daty YYYY-MM-DD)

Lista zamówień publicznych

Dostępne: 90 wyników ze wszystkich kategorii.

Wsparcie i asysta techniczna systemu obiegu dokumentów SmartDoc wraz z modułami w Urzędzie Miejskim w Białymstoku i jednostkach podległych

Data utworzenia: 2021-12-08

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-12-16

Świadczenie usługi asysty technicznej systemu VoIP

Data utworzenia: 2021-12-06

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-12-14

Dostawa oprogramowania do zarządzania zasobami i licencjami IT

Data utworzenia: 2021-11-25

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-12-03

Zaprojektowanie i budowa okablowania strukturalnego instalacji teletechnicznej w Szkole Podstawowej nr 26 oraz w Szkole Podstawowej nr 44 w Białymstoku

Data utworzenia: 2021-11-10

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-11-25

Przebudowa części pomieszczeń siedziby Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Data utworzenia: 2021-10-29

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Roboty Budowlane

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-11-16

Dostawa przełączników sieciowych

Data utworzenia: 2021-10-13

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-10-21

Rozbudowa infrastruktury serwerowej

Data utworzenia: 2021-09-30

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-11-12

Usługa dostępu do systemu informacji prawnej wraz z asystą techniczną i utrzymaniem systemu

Data utworzenia: 2021-09-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-09-24

Świadczenie usług związanych z serwisem oraz utrzymaniem i obsługą infrastruktury Miejskiej sieci bezprzewodowej w zakresie sieci LTE (wraz z oprogramowaniem zarządzającym oraz serwerem EPC)

Data utworzenia: 2021-09-14

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-09-21

Serwis sprzętu serwerowego

Data utworzenia: 2021-09-13

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-09-21

Usługa dostępu do systemu informacji prawnej wraz z asystą techniczną i utrzymaniem systemu

Data utworzenia: 2021-08-05

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-08-13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony