Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Redakcja BIP

Publikacja informacji z zakresu wydawanych aktów prawnych oraz działalności Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku:

Igor Nikitin
tel.: 85 869 6494
e-mail: inikitin@cui.bialystok.pl

Mateusz Nowicki
tel.: 85 869 6201
e-mail: mnowicki@cui.bialystok.pl

Adam Turowski
tel.: 85 869 6241
e-mail: aturowski@cui.bialystok.pl

Małgorzata Bogdanowicz
tel.: 85 869 6537
e-mail: mbogdanowicz@cui.bialystok.pl

Publikacja informacji z zakresu zamówień publicznych:

Anna Obuchowska
tel.: 85 879 7227
e-mail: aobuchowska@cui.bialystok.pl

Kamila Malczyk-Górecka
tel.: 85 869 6513
e-mail: kmalczyk@cui.bialystok.pl

Monika Cywoniuk
tel.: 85 869 6922
e-mail: mcywoniuk@cui.bialystok.pl

Jolanta Kiersnowska
tel.: 85 879 7227
e-mail: jkiersnowska@cui.bialystok.pl

Anna Arciszewska
tel.: 85 879 7437
e-mail: aarciszewska@cui.bialystok.pl

Powrót na początek strony