Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Zarządzenia

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Pokaż:
(format daty YYYY-MM-DD)
Dostępne: 30 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 2/21

W sprawie: w sprawie zasad przygotowania i prowadzenia przez Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku postępowań o udzielenie zamówień publicznych, sposobu zatwierdzania wyników postępowań oraz zasad reprezentacji.

Nr zarządzenia: 2/21

Z dnia: 2021-02-15

Zarządzenie nr 15/20

W sprawie: powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli pracowników w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 15/20

Z dnia: 2020-12-01

Zarządzenie nr 14/20

W sprawie: ustalenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 14/20

Z dnia: 2020-11-30

Zarządzenie nr 11/20

W sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania z osobą przebywającą w siedzibach Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Nr zarządzenia: 11/20

Z dnia: 2020-09-23

Zarządzenie nr 6/20

W sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 6/20

Z dnia: 2020-04-28

Zarządzenie nr 5/20

W sprawie: zasad finansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 5/20

Z dnia: 2020-03-26

Zarządzenie nr 4/20

W sprawie: zasad publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku oraz zadań administratora

Nr zarządzenia: 4/20

Z dnia: 2020-03-26

Zarządzenie nr 3/20

W sprawie: obsługi przyjęć interesantów oraz organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 3/20

Z dnia: 2020-03-18

Zarządzenie nr 2/20

W sprawie: zmieniające zarządzenia w sprawie wprowadzenia i wejścia w życie Regulaminu Wynagradzania pracowników Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 2/20

Z dnia: 2020-02-11

Zarządzenie nr 1/20

W sprawie: w sprawie zasad przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, sposobu zatwierdzania wyników postępowań oraz zasad reprezentacji

Nr zarządzenia: 1/20

Z dnia: 2020-01-27

Zarządzenie nr 32/19

W sprawie: określenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 32/19

Z dnia: 2019-12-30

Zarządzenie nr 31/19

W sprawie: określenia wytycznych w zakresie ustalenia systemu zarządzania ryzykiem w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 31/19

Z dnia: 2019-12-31

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony