Zarządzenia

Dostępne: 4 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 1/2020

W sprawie: w sprawie zasad przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, sposobu zatwierdzania wyników postępowań oraz zasad reprezentacji

Nr zarządzenia: 1/20

Z dnia: 2020-01-27

Zarządzenie nr 21/19

W sprawie: nadania Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 21/19

Z dnia: 2019-07-19

Zarządzenie nr 7/19

W sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze

Nr zarządzenia: 7/19

Z dnia: 2019-01-22

Zarządzenie nr 1/19

W sprawie: wprowadzenia i wejścia w życie Regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 1/19

Z dnia: 2019-01-04