Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Zarządzenie nr 9/23

W sprawie określenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku
Nr zarządzenia 9/23
Z dnia 2023-12-22
Powrót na początek strony