Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Zarządzenie nr 5/22

W sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia i wejścia w życie Regulaminu Wynagradzania pracowników Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku
Nr zarządzenia 5/22
Z dnia 2022-12-30

Dokumenty do pobrania

Powrót na początek strony