Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Zarządzenie nr 4/21

W sprawie wprowadzenia zasad organizacji pracy oraz przyjęć interesantów w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku w celu ograniczenia transmisji kolejnych wariantów wirusa SARS-CoV-2.
Nr zarządzenia 4/21
Z dnia 2021-12-08

Dokumenty do pobrania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony