Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Zarządzenia

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię wyniki:

Z dnia:
(format daty YYYY-MM-DD)
Dostępne: 31 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 1/22

W sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia i wejścia w życie Regulaminu Wynagradzania pracowników Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 1/22

Z dnia: 2022-01-10

Zarządzenie nr 4/21

W sprawie: wprowadzenia zasad organizacji pracy oraz przyjęć interesantów w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku w celu ograniczenia transmisji kolejnych wariantów wirusa SARS-CoV-2.

Nr zarządzenia: 4/21

Z dnia: 2021-12-08

Zarządzenie nr 2/21

W sprawie: w sprawie zasad przygotowania i prowadzenia przez Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku postępowań o udzielenie zamówień publicznych, sposobu zatwierdzania wyników postępowań oraz zasad reprezentacji.

Nr zarządzenia: 2/21

Z dnia: 2021-02-15

Zarządzenie nr 15/20

W sprawie: powołania Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli pracowników w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 15/20

Z dnia: 2020-12-01

Zarządzenie nr 14/20

W sprawie: ustalenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 14/20

Z dnia: 2020-11-30

Zarządzenie nr 11/20

W sprawie: wprowadzenia Procedury postępowania z osobą przebywającą w siedzibach Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku, co do której zachodzi podejrzenie zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Nr zarządzenia: 11/20

Z dnia: 2020-09-23

Zarządzenie nr 2/20

W sprawie: zmieniające zarządzenia w sprawie wprowadzenia i wejścia w życie Regulaminu Wynagradzania pracowników Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 2/20

Z dnia: 2020-02-11

Zarządzenie nr 15/19

W sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 15/19

Z dnia: 2019-05-09

Zarządzenie nr 14/19

W sprawie: zasad finansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 14/19

Z dnia: 2019-04-25

Zarządzenie nr 20/19

W sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 20/19

Z dnia: 2019-06-28

Zarządzenie nr 19/19

W sprawie: utraty mocy zarządzenia o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 19/19

Z dnia: 2019-06-28

Zarządzenie nr 6/19

W sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Nr zarządzenia: 6/19

Z dnia: 2019-01-06

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony