Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

„Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia gazem w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku”

Przedmiot zamówienia „Zaprojektowanie i budowa systemu gaszenia gazem w budynku Urzędu Miejskiego w Białymstoku”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia CUI-VII.271.1.69.2023.AA
Termin składania ofert 2023-10-11
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Grzegorz Zalewski (85) 869 6963, Paweł Wigda (85) 869 6977 , w sprawach proceduralnych: Anna Obuchowska (85) 879 7227, Anna Arciszewska (85) 879 7437.
Wykonawca SAVI Technologie Sp. z o.o.
Cena brutto 146 081,61
Link do platformy https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e69fef2c-586b-11ee-9aa3-96d3b4440790
Powrót na początek strony