Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Zaprojektowanie i budowa miejskiej sieci światłowodowej 2024

Przedmiot zamówienia Zaprojektowanie i budowa miejskiej sieci światłowodowej 2024
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia CUI-VII.232.1.2024.AA
Termin składania ofert 2024-02-07
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Bogusław Wilczyński tel. (85) 869 6093; w sprawach proceduralnych: Anna Arciszewska (85) 879 7437; Anna Obuchowska (85)879 7227.
Wykonawca PPUH HALS Halina Korzyńska, Kolonia Koplany 35, 16-061 Juchnowiec Kościelny
Cena brutto 549 256,50 zł, w tym: zamówienie podstawowe 432 099,00 zł, zamówienie w ramach opcji 117 157,50 zł.
Link do platformy https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b18a3586-b5ef-11ee-b628-1a85378e6c0a
Powrót na początek strony