Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Zakup urządzeń sieciowych: punktów dostępowych WiFi oraz przełączników zarządzalnych L3

Przedmiot zamówienia Zakup urządzeń sieciowych: punktów dostępowych WiFi oraz przełączników zarządzalnych L3
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia CUI-VII.271.1.71.2023.AA
Termin składania ofert 2023-10-23
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Michał Zarzecki, tel. (85) 879 7293, Paweł Wigda, tel. (85) 869 6977; w sprawach proceduralnych: Anna Obuchowska (85)879 7227, Anna Arciszewska (85) 879 7437.
Wykonawca Syntis Sp. z o.o., ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka
Cena brutto 71 280,96 zł
Link do platformy https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6899c468-635d-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Powrót na początek strony