Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Zakup licencji Microsoft SQL Server 2022 Standard Core lub równoważnych

Przedmiot zamówienia Zakup licencji Microsoft SQL Server 2022 Standard Core lub równoważnych
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia CUI-VII.271.1.111.2023.MC
Termin składania ofert 2023-12-06
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Ewa Andrzejewska tel. 85 869 6493, Bartosz Bakunowicz tel. 85 869 6179; w sprawach proceduralnych: Monika Cywoniuk tel. 85 869 6922, Anna Obuchowska tel. 85 879 7227
Wykonawca A.P.N. PROMISE S.A. ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa
Cena brutto 95 961,80 zł
Link do platformy https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df435b91-8de3-11ee-b55a-a22b2d7f700e
Powrót na początek strony