Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Rozbudowa infrastruktury IT Miasta Białystok - zakup urządzenia do backupu dyskowego z deduplikacją

Przedmiot zamówienia Rozbudowa infrastruktury IT Miasta Białystok - zakup urządzenia do backupu dyskowego z deduplikacją
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia CUI-VII.271.1.79.2023.MC
Termin składania ofert 2023-11-08
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Łukasz Kramkowski tel. 85 869 6070, Cezary Suproń tel. 85 869 6620; w sprawach proceduralnych: Monika Cywoniuk tel. 85 869 6922, Anna Obuchowska tel. 85 879 7227
Wykonawca Informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania
Link do platformy https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d03ba68d-7716-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Powrót na początek strony