Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Dostawa zintegrowanego pakietu oprogramowania biurowego

Przedmiot zamówienia Dostawa zintegrowanego pakietu oprogramowania biurowego
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia CUI-VII.271.1.113.2023.AA
Termin składania ofert 2023-12-06
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Dariusz Kruglicz tel. (85) 879 7249; Piotr Klim, tel. (85) 869 6971. w sprawach proceduralnych: Anna Arciszewska (85) 879 7437; Anna Obuchowska (85)879 7227.
Wykonawca CRAYON POLAND Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa
Cena brutto 472 443,00 zł
Link do platformy https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b2b6a76e-8df6-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
Powrót na początek strony