Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Dostawa subskrypcji dla oprogramowania Microsoft 365 ENTERPRISE E3

Przedmiot zamówienia Dostawa subskrypcji dla oprogramowania Microsoft 365 ENTERPRISE E3
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia CUI-VII.271.1.77.2023.MC
Termin składania ofert 2023-10-24
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Cezary Wróbel tel. 85/ 869 7375, Wojciech Bartoszewicz tel. 85/ 869 6919, Michał Rzońca tel. 85/ 869 6257, Piotr Komarnicki tel. 85/ 869 6135; w sprawach proceduralnych: Monika Cywoniuk tel. 85/ 869 6922, Anna Obuchowska tel. 85/ 879 7227.
Wykonawca Informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Link do platformy https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a880d1b-6675-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Powrót na początek strony