Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Przedmiot zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia CUI-VII.271.1.65.2023.JK
Termin składania ofert 2023-10-09
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Dariusz Kruglicz tel. (85) 879 7249; Piotr Klim, tel. (85) 869 6971. w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska (85) 879 7277; Anna Obuchowska (85)879 7227.
Wykonawca Informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
Link do platformy https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-78439088-52eb-11ee-9aa3-96d3b4440790
Powrót na początek strony