Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”.

Przedmiot zamówienia „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia CUI-VII.271.1.89.2023.JK
Termin składania ofert 2023-11-17
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: ariusz Kruglicz tel. (85) 879 7249; Piotr Klim, tel. (85) 869 6971. w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska (85) 879 7277; Anna Obuchowska (85)879 7227.
Wykonawca Częśc II - Alltech spółka jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock, Częśc I -Syntis sp. z o.o. ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka; Część III-CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom
Cena brutto Część II - 11 734,20 zł, Część I - 617 952,00 zł, Część III - 33 363,75 zł
Link do platformy https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-38cccc62-7959-11ee-9aa3-96d3b4440790
Powrót na początek strony