Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Dostawa monitorów interaktywnych

Przedmiot zamówienia Dostawa monitorów interaktywnych
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia CUI-VII.271.1.80.2023.KG
Termin składania ofert 2023-11-02
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Wojciech Gudalewski, tel. (85) 879 7491; w sprawach proceduralnych:Kamila Malczyk-Górecka (85) 869 6513; Anna Obuchowska (85)879 7227
Wykonawca Część I i II: Syntis sp. z o.o. ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka
Cena brutto Część I: 356 940,00 zł (VAT 0%), Część II: 48 781,80 zł (VAT 23%)
Link do platformy https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4ece0195-72fd-11ee-9aa3-96d3b4440790
Powrót na początek strony