Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

„Asysta techniczna oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych Veeam”

Przedmiot zamówienia „Asysta techniczna oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych Veeam”
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia CUI-VII.271.1.112.2023.JK
Termin składania ofert 2023-12-06
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Cezary Suproń, tel. (85) 869 6620; Łukasz Kramkowski, tel. (85) 869 6070 w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska (85) 879 7277; Anna Obuchowska (85)879 7227
Wykonawca KLARCOM Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Żelazna 69A/25, 00-864 Warszawa
Cena brutto 209 931,70 zł
Link do platformy https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dc5eb88a-8d27-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
Powrót na początek strony