Biuletyn Informacji Publicznej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku:

do Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku dokumenty elektroniczne można dostarczać korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej, która dostępna jest pod adresem: Elektroniczna Skrzynka Podawcza, który to adres przekierowuje na odpowiednią stronę portalu ePUAP.

  • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej w przypadku Pisma ogólnego do podmiotu na platformie EPUAP wynosi 500 MB. (Akceptowalne rozszerzenia plików załączanych: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7Z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, dwg, dwf, dxf, dgn, jp2.)

Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku posiada również elektroniczną skrzynkę podawczą na Cyfrowym Urzędzie Wrót Podlasia, Elektroniczna Skrzynka Podawcza CU WP

Rozmiar Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie CU WP wynosi 10 MB.

  • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej na CU wynosi 5 MB.

Ponadto za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej mogą być przesyłane do Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku wnioski:

  • o udostępnienie informacji nie publikowanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług informatycznych w Białymstoku,

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny to pendrive, płyta CD lub płyta DVD.

Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru to pendrive lub płyta CD-RW.


Akceptowalne struktury dokumentów elektronicznych:

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) 


Urzędowe poświadczenie odbioru:

Urzędowe poświadczenie odbioru wystawione przez Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku może być zapisane na dowolnym nośniku danych obsługiwanym przez komputer interesanta korzystającego z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony